Πληροφορίες

   Το 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Σπονδυλικής Στήλης προσφέρει ένα μεγάλο εύρος χορηγικών δυνατοτήτων για τις εταιρείες που επιθυμούν να υποστηρίξουν το έργο της Ελληνικής Εταιρείας Σπονδυλικής Στήλης. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Εταιρεία διοργάνωσης του Συνεδρίου:

   Χορηγίες & Έκθεση

   Αγγλική Σουμπασάκου

   E-mail : spine@synthesispco.com 

   T : +30 210 9609400