Μόρια Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου

      Το 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Σπονδυλικής Στήλης αξιολογήθηκε με 23 μόρια, αναγνωρισμένα από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης.