Βραβεία

   Θα απονεμηθούν 2 βραβεία Ελεύθερων Ανακοινώσεων.

   1 για την καλύτερη Ελεύθερη Ανακοίνωση
   1 για την καλύτερη Ελεύθερη Ανακοίνωση με πρώτο όνομα ειδικευόμενου ή Επιμελητή Β’ (όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στη διαδικασία βράβευσης αυτής της κατηγορίας να το αναφέρουν κατά την υποβολή της εργασίας τους.)

   Στις βραβευμένες εργασίες θα απονεμηθεί Έπαινος, συνοδευόμενος από δωρεάν δημοσίευση (waiver) στο ηλεκτρονικό περιοδικό Scoliosis and Spinal Disorders, που αντιστοιχεί σε ποσό 2.500,00 €.

   Όσοι ενδιαφέρονται, θα χρειαστεί να υποβάλουν το full paper (σύμφωνα με τις οδηγίες του περιοδικού), έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής εργασιών.