Μόρια Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου

      Το 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εντατικής Θεραπείας θα μοριοδοτηθεί από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο με μόρια, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης.