Πληροφορίες Εγγραφής   Οι ανωτέρω τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 24%

   Το δικαίωμα εγγραφής περιλαμβάνει

   • * Παρακολούθηση του Επιστημονικού Προγράμματος
   • * Τελικό πρόγραμμα και Πιστοποιητικό Παρακολούθησης
   • * Πρόσβαση στην Έκθεση του Συνεδρίου

   * Ισχύει για οικονομικά ενήμερα μέλη της Ελληνικής Εταιρείας Εντατικής Θεραπείας

   ** Για την επιβεβαίωση της εγγραφής φοιτητή/τριας, είναι απαραίτητη η προσκόμιση της φοιτητικής ταυτότητας, ταυτόχρονα με την υποβολή της εγγραφής.

   Διαδικασία Εγγραφής

   Για να προχωρήσετε με την εγγραφή σας παρακαλούμε μεταβείτε στο υπομενού On-Line Εγγραφή για να υποβάλλετε το αίτημά σας ηλεκτρονικά, συμπληρώνοντας όλα τα ζητούμενα πεδία και πατώντας Submit.

   Τρόπος Πληρωμής

   1. On-line, μέσω του υπομενού On-Line Εγγραφή: Αφού έχετε υποβάλει την εγγραφή σας, μεταβαίνετε εκ νέου στο υπομενού On-Line Εγγραφή και πατώντας την επιλογή Buy Now στο κάτω μέρος της σελίδας θα οδηγηθείτε στην on-line πληρωμή με πιστωτική κάρτα.

   2. Με κατάθεση στον παρακάτω τραπεζικό λογαριασμό:

   ALPHA BANK

   Αριθμός Λογαριασμού: 154002320013040

   ΙΒΑΝ: GR6401401540154002320013040, SWIFT CODE: CRBAGRAAXXX

   Δικαιούχος: Synthesis Group S.A.

   Όλα τα τραπεζικά έξοδα βαρύνουν τον εντολέα

   Σημειώσεις

   1. Παρακαλούμε κατά την κατάθεση να αναφέρετε το πλήρες όνομά σας και τον τίτλο του συνεδρίου

   2. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας πληρωμής παρακαλείστε όπως αποστείλατε αντίγραφο του καταθετηρίου στη Γραμματεία του συνεδρίου μέσω e-mail στο hsicm@synthesispco.com

   3. Η επιβεβαίωση της εγγραφής θα αποσταλεί στον αιτούντα μόνο με την παραλαβή της αίτησης εγγραφής και του αντιγράφου πληρωμής

   Ακυρωτική Πολιτική

   Οι ακυρώσεις εγγραφών πρέπει να αποστέλλονται στη Γραμματεία του Συνεδρίου Synthesis Group μόνο μέσω e-mail, στο hsicm@synthesispco.com.

   Για ακυρώσεις εγγραφών που θα γνωστοποιηθούν εγγράφως:

   • * έως 31 Μαΐου 2018, 50% του συνολικού κόστους συμμετοχής θα παρακρατηθεί ως έξοδα γραμματειακής υποστήριξης
   • * από 1 Ιουνίου έως και 31 Αυγούστου 2018, το 80% του συνολικού κόστους συμμετοχής θα * παρακρατηθεί ως έξοδα γραμματειακής υποστήριξης
   • * μετά την 1η Σεπτεμβρίου 2018, καμία επιστροφή χρημάτων δεν είναι εφικτή.

   Αντικαταστάσεις Ονομάτων

   Οι αντικαταστάσεις ονομάτων πρέπει να αποστέλλονται στη Γραμματεία του Συνεδρίου Synthesis Group μόνο μέσω e-mail στο hsicm@synthesispco.com

   Οι αντικαταστάσεις ονομάτων που θα αποσταλούν:

   • * έως 31 Μαΐου 2018, θα γίνονται δεκτές χωρίς επιβάρυνση
   • * από 1 Ιουνίου έως και 31 Αυγούστου 2018, θα γίνονται δεκτές με επιβάρυνση 30 €
   • * μετά τις 1η Σεπτεμβρίου 2018, καμία αντικατάσταση δεν είναι εφικτή.