Πληροφορίες

   Η 2η Εκπαιδευτική Διημερίδα "Η Οξεία Νεφρική Βλάβη στην ΜΕΘ" προσφέρει ένα μεγάλο εύρος χορηγικών δυνατοτήτων για τις εταιρείες που επιθυμούν να υποστηρίξουν το έργο της Ελληνικής Εταιρείας Εντατικής Θεραπείας. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Γραμματεία της Διημερίδας:

   Χορηγίες & Έκθεση

   Αγγελική Σουμπασάκου

   E-mail : hsicm@synthesispco.com 

   T : +30 210 9609400