Πληροφορίες Εγγραφής


   Οι ανωτέρω τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 24%

   Το δικαίωμα εγγραφής περιλαμβάνει:

   • Παρακολούθηση του επιστημονικού προγράμματος
   • Τελικό πρόγραμμα και πιστοποιητικό παρακολούθησης
   • Πρόσβαση στον χώρο της έκθεσης
   • Συνεδριακό υλικό

   Διαδικασία Εγγραφής

   Για να προχωρήσετε με την εγγραφή σας παρακαλούμε μεταβείτε στο υπομενού On-Line Εγγραφή για να υποβάλλετε το αίτημά σας ηλεκτρονικά, συμπληρώνοντας όλα τα ζητούμενα πεδία και πατώντας Submit.

   Τρόπος Πληρωμής

   1. On-line, μέσω του υπομενού On-Line Εγγραφή: Αφού έχετε υποβάλει την εγγραφή σας, μεταβαίνετε εκ νέου στο υπομενού On-Line Εγγραφή και πατώντας την επιλογή Buy Now στο κάτω μέρος της σελίδας θα οδηγηθείτε στην on-line πληρωμή με πιστωτική κάρτα.

   2. Με κατάθεση στον παρακάτω τραπεζικό λογαριασμό:

   ALPHA BANK

   Αριθμός Λογαριασμού: 154002320013040

   ΙΒΑΝ: GR6401401540154002320013040, SWIFT CODE: CRBAGRAAXXX

   Δικαιούχος: Synthesis Group S.A.

   Όλα τα τραπεζικά έξοδα βαρύνουν τον εντολέα

   Σημειώσεις

   1. Παρακαλούμε κατά την κατάθεση να αναφέρετε το πλήρες όνομά σας και τον τίτλο της εκδήλωσης

   2. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας πληρωμής παρακαλείστε όπως αποστείλατε αντίγραφο του καταθετηρίου στη Γραμματεία της Διημερίδας μέσω e-mail στο hsicm@synthesispco.com

   3. Η επιβεβαίωση της εγγραφής θα αποσταλεί στον αιτούντα μόνο με την παραλαβή της αίτησης εγγραφής και του αντιγράφου πληρωμής

   4. Οι φοιτητές για την εγγραφή τους θα πρέπει να προσκομίσουν αντίγραφο της φοιτητικής τους ταυτότητας

   Ακυρωτική Πολιτική

   Για ακυρώσεις εγγραφών που θα γνωστοποιηθούν εγγράφως στη γραμματεία της Διημερίδας, Synthesis Group: hsicm@synthesispco.com, έως και την 30η Μαρτίου 2018, θα παρακρατηθεί το ποσό των 50%, ως έξοδα γραμματειακής υποστήριξης.

   Για ακυρώσεις εγγραφών που θα γνωστοποιηθούν εγγράφως στη γραμματεία της Διημερίδας, από την 31η Μαρτίου 2018 έως και την 30η Απριλίου 2018, θα παρακρατηθεί το 80% του συνολικού ποσού ως έξοδα γραμματειακής υποστήριξης. Καμία επιστροφή χρημάτων δεν είναι εφικτή για ακυρώσεις που θα γνωστοποιηθούν στη γραμματεία του συνεδρίου μετά την 1η Μαΐου 2018.

   Αντικαταστάσεις Ονομάτων

   Αντικαταστάσεις ονομάτων που θα γνωστοποιηθούν εγγράφως στη γραμματεία της Διημερίδας, ως και την 1η Απριλίου 2018 θα γίνονται δεκτές χωρίς επιβάρυνση.

   Αντικαταστάσεις ονομάτων που θα γνωστοποιηθούν εγγράφως στη γραμματεία της Διημερίδας από την 2η Απριλίου 2018 έως και την 13η Μαΐου 2018, θα γίνονται δεκτές με επιβάρυνση 30 €. Αντικαταστάσεις ονομάτων δε γίνονται δεκτές μετά την 14η Μαΐου 2018.