Μοριοδότηση

      Η 2η Εκπαιδευτική Διημερίδα "Η Οξεία Νεφρική Βλάβη στην ΜΕΘ" αξιολογήθηκε με 14 μόρια, αναγνωρισμένα από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και την EACCME/UEMS, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης.