Μοριοδότηση

      Η 2η Εκπαιδευτική Διημερίδα "Η Οξεία Νεφρική Βλάβη στην ΜΕΘ" θα μοριοδοτηθεί με μόρια αναγνωρισμένα από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης.