Η περίοδος των on-line εγγραφών έχει λήξει.

      Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη γραμματεία του συνεδρίου στο 210-9609400, enxe@synthesispco.com